Home

Orthodontie Lamoot Tielt

 

Welkom op de infopagina van de orthodontiepraktijk te Tielt.

 

Orthodontie met vaste apparatuur

 

Vroege orthodontische behandeling

 

Retentieapparatuur

 

 

Orthodontie met aligners

Welkom in de orthodontie praktijk te TieltOrthodontie is een erkende tandheelkundige specialisatie.  Orthodontische behandelingen hebben tot doel  het gebit en de kaken in de meest ideale positie te plaatsen  om zo een optimale kauwfunctie te bekomen. Meegenomen is dat dit meteen ook zorgt voor een mooiere uitstraling, wat dan weer kan bijdragen aan het goed gevoel en het zelfvertrouwen van de patiënt. Een mooie rij tanden is bovendien ook beter te reinigen, en dat levert voordeel  op langere termijn op  door een duurzamere mondgezondheid.


De opleiding tot orthodontist bestaat uit enerzijds een 5 jarige masteropleiding tot tandarts, gevolgd door een 4-jarige master na master opleiding tot orthodontist. Gedurende de manama opleiding wordt er veel aandacht besteed aan stage, zowel aan de universiteit als in externe privé-praktijken. De tandarts specialist in de orthodontie is een beschermde beroepstitel die aangeeft dat de orthodontist de 9 jarige universitaire opleiding met succes heeft doorlopen.  Zijn erkenningsnummer (RIZIV nr) eindigt op 007.


Op deze website staat beperkte algemene  informatie over de werkwijze in een orthodontische praktijk. 
De praktijk te Tielt bestaat sinds augustus 1990, eerst in de Beernegemstraat, in 2001 verhuisden we naar de huidige lokatie aan het Hulstplein, die  in 2016 volledig verbouwd werd naar de huidige setting met 3 behandelunits. 
Orthodontist Luc Lamoot,


behaalde in 1986 het diploma tandarts aan de Gentse universiteit en verkreeg na een 4 jarige universitaire opleiding aan de UGent bij professor dr. Luc Dermaut in 1991 het postgraduaat getuigschrift in de orthodontie. 


Bestuurslid van BBNO (Belgische Beroepsvereniging voor Nederlandstalige orthodontisten)  

Bestuurslid van BUOS  (Belgian Union of Orthodontic Specialists)

Erkend stagemeester tussen 2010 en 2018

Lid van de Nederlandstalige erkenningscommissie orthodontie


Marleen De Simpel, Assistente sinds 2004

Annick Vanacker, Assistente  sinds 2015

Ann Soenens, Assistente sinds 2020


Eerste consult


Tijdens een eerste consultatie wordt er eerst geluisterd wat de precieze 'klacht' inhoudt. Meestal is de patiënt verwezen door de tandarts en werd daar al de noodzaak van een orthodontische behandeling besproken. Belangrijk daarbij is de leeftijd, het groeistadium (ivm kaakgroei), gebitsontwikkeling (zijn er nog melktanden?), mondhygiëne, motivatie...

Indien alles erop wijst dat een behandeling noodzakelijk is, en het tijdstip om te starten is bereikt, dan volgt er een uitgebreid orthodontsich onderzoek. Soms kan dat al tijdens dat eerste consult, soms wordt daarvoor een nieuwe afspraak gemaakt.

Tijdens dit eerste consult wordt eventueel al een document meegegeven voor het ziekenfonds indien de leeftijdsgrens bijna is bereikt.

 • Een orthodontische behandeling moet immers gemeld worden aan het ziekenfonds vòòr de 15de verjaardag!
 • Een vroege orthodontische behandeling moet voltooid zijn vòor de 9de verjaardag


De vroege orthodontische behandeling


Wanneer in het melkgebit of bij de eerste wisselfase (snijtanden) via een korte interventie, meestal met uitneembare apparatuur bepaalde afwijkingen vroegtijdig kunnen worden gecorrigeerd, dan spreken we van een vroege orthodontische behandeling. Meestal gaat dit om de behandeling van een kruisbeet of dwangbeet, preventie van tandtrauma en uitgesproken ruimtetekort. De ziekteverzekering voorziet hiervoor een tussenkomst tot uiterlijk de 9de verjaardag. Om die reden is het nuttig rond de 8ste verjaardag het gebit op dat vlak te laten nazien. Normaal gebeurt dit tijdens de controle bij de tandarts. Indien nodig of bij twijfel zal u dus door uw tandarts worden verwezen voor verder advies.


 

Orthodontisch onderzoek


Bij dit onderzoek worden radiografieën gemaakt, klinische foto's, afdrukken (scans), anamnese (medische vragenlijst) etc... Al deze gegevens laten toe om nadien een studie uit te voeren en tot een gedetailleerd plan te komen.


Bespreking  orthodontisch plan


Voorafgaand aan een behandeling wordt er een uitvoerige bespreking gehouden. Tijdens die bespreking wordt uitleg gegeven over de diagnose, de soorten beugels die zullen gebruikt worden, de timing, de kostprijs etc... Iedere behandeling is ook individueel verschillend. 

Een uitgebreide versie van de 'geïnformeerde toestemming of informed consent' is beschikbaar in de praktijk of kunt u hier raadplegen. Door het maken van een afspraak voor het starten van een orthodontische behandeling verklaren de patiënt en diens ouders/voogd zich hiermee akkoord. 


De orthodontische behandeling


Er bestaan veel verschillende soorten orthodontische behandelingen. Wat voor jouw precies nodig is, zal van jouw specifieke noodzaak afhangen. De meeste behandelingen gebeuren met vaste apparatuur (brackets die op de tanden gekleefd worden). Al of niet gecombineerd met:

 • tandextracties (bij veel ruimtetekort moeten soms tanden worden  weggenomen),
 • een headgear (buitenbeugel om ruimte te maken en de beet te corrigeren) 
 • veertjes (correctie van de beet)
 • activator (correctie van terugliggende onderkaak)
 • kaakoperatie (indien de kaakgroei te afwijkend is om het met beugels alleen op te lossen)
 • elastiektractie (zelf elastiekjes aanbrengen om dus ook bepaalde verschuivingen te bekomen)
 • palatale expansie (beugel aan het verhemelte om de bovenkaak te verbreden kan chirurgisch en niet chirurgisch zijn)


Naast de vaste apparatuur behandelingen zijn ook behandelingen met uitneembare apparatuur (bv. vroege behandeling, activatoren, aligners...).Retentiefase


Na elke orthodontische behandeling moet er een periode van retentie volgen. Dit gebeurt bij ons meestal met een uitneembare beugel in de bovenkaak en een gekleefde retentiedraad achter de snijtanden in de onderkaak. Soms wordt ook een retentiedraad gekleefd in de bovenkaak. Groot nadeel hierbij is echter dat dit kan interferreren met de occlusie (beet) en op die manier sneller stuk gaat. Normaal gezien is een retentie altijd voor enkele jaren nodig, soms zelfs voor altijd. Zeker de gekleefde retentiedraden blijven dikwijls 10-tallen jaren zitten.

Tijdens de retentiefase is verdere opvolging noodzakelijk. In het begin wat vaker na 6 maand wordt dit meestal een jaarlijkse controle. Nooit op eigen initiatief de retentie stoppen!

BELANGRIJKE ZAKEN BIJ HET DRAGEN VAN EEN BEUGEL

 • Een perfecte mondhygiëne is uiterst belangrijk tijdens het dragen van beugels. Dit is bovendien een voorwaarde om tussenkomsten van het ziekenfonds te bekomen. Je zult hiervoor instructies krijgen bij het plaatsen van de apparatuur, maar ook tijdens de regelmatige controles zal hiet tot vervelens toe op teruggekomen worden. 

 • De controles bij de tandarts moeten verder doorgang vinden tijdens een orthodontiebehandeling. 

 • Ook de inbreng van de ouders is van belang voor het welslagen van de orthodontische behandeling. Een kind moet vaak ondertsteuning krijgen om goed mee te werken tijdens de behandeling en alle instructies goed op te volgen.

 • Gevoelige tanden na het plaatsen of aanspannen van de apparatuur is volstrekt normaal. Deze pijn laat zich voornamelijk voelen tijdens het kauwen. Dit duurt meestal 4 à 5 dagen. Het kauwen van suikervrije kauwgom kan enige verlichting brengen.

 • Het plaatsen en verwijderen van de apparatuur vindt altijd plaats tijdens de school- of kantooruren. Dit gebeurt na voorafgaand overleg en we verzoeken u daarmee rekening te houden en de school/werk daarover in te lichten. U krijgt een attest mee voor school/werk waar de dag en het tijdstip van de behandeling op vermeld staat.

 • Een orthodontische behandeling moet strikt worden opgevolgd. Doorgaans wordt daarom om de 4 à 6 weken afgesproken. Enkel op die manier kan de afgesproken behandelingstermijn gehaald worden. Deze afspraken gebeuren zoveel mogelijk na de schooltijden. Het is echter onmogelijk om iedereen na de schooluren te behandelen, waardoor 1 afspraak op 3 tijdens de schooltijd zal vallen. Ook hiervoor kan je een attest vragen aan de assistente. 

 • Indien je de afspraak niet kunt nakomen vragen we je om dit zo spoedig mogelijk te laten weten, uiterst 48 uur voorafgaand. Zo laat je ons toe de agenda nog aan te passen en vermijd je extra kosten. 


 

De betalingen gebeuren bij voorkeur contant (bancontact) in de praktijk. 

NUTTIGE LINKS

http://www.bbno.be/orthodontisten/

Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten

http://www.tandarts.be/wachtdienst 

070 22 20 88 

Wachtdienst Orthodontie: enkel voor spoedgevallen, telefonisch advies en beperkte interventie in de praktijk.

De wachtdienst is bereikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 10u00 tot 12u00 en een oproep kost € 0,30 per minuut.